Suomen logoterapiayhdistys

Tietosuojaseloste

Suomen logoterapiayhdistys ry

Rekisterinpitäjä

Suomen logoterapiayhdistys ry
Kotipaikka Helsingin kaupunki
info@logoterapiayhdistys.fi

logoterapiayhdistys.fi
Y-tunnus 2417549-7

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Puheenjohtaja Arja Vainio,
Nauhantie 4 A, 45740 Kuusankoski
0400 791400
arja.vainio56@gmail.com

Rekisterin nimi

Suomen logoterapiayhdistys ry:n jäsenrekisteri sekä potentiaalisten jäsenten rekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Jäsensuhteiden, potentiaalisten jäsenyyksien ja muiden yhteyksien hoitaminen ja kehittäminen, viestintä ja markkinointi

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

jäsenen nimi ja yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti sekä jäsennumero)

Evästeet

Logoterapiayhdistys käyttää nettisivuillaan evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle tai mobiililaitteelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot on saatu rekisterissä olevista jäsenistä heiltä itseltään tai muita markkinointimenetelmiä käyttäen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei myöskään siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Logoterapiayhdistys luovuttaa henkilötietoja vain laskutusta, sähköisten asiakaskirjeiden tai muun materiaalin lähettämistä varten ulkopuoliselle palveluntarjoajalle. Tällöin tietosuojasta sovitaan sopimuksin.

Tietojen siirtäminen EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Logoterapiayhdistys säilyttää rekisterin henkilötiedot luottamuksellisina. Rekisteriin ei ole pääsyä julkisten verkkojen kautta. Tietoverkot ja laitteistot on suojattu asianmukaisesti muun muassa palomuureilla ja salasanoilla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus muun muassa pyytää pääsyä henkilötietoihinsa, pyytää korjausta virheellisiin ja puutteellisiin tietoihin sekä pyytää tietojen poistamista. Yhteydenotot näitä pyyntöjä koskien tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina ensimmäisessä kohdassa mainittuun osoitteeseen.