Suomen logoterapiayhdistys

Finska föreningen för logoterapi

Finska föreningen för logoterapi (Suomen logoterapiayhdistys ry) är en ideell organisation vars syfte är:

  • att främja forskning, undervisning och studier om logoterapi,
  • att främja användningen av logoterapi samt
  • göra logoterapin känd.

Grundaren av logoterapi, wiennesiska psykiatern, neurologen och filosofen Viktor E. Frankl (1905-1997) nämnde sin psykoterapi-inriktining efter det grekiska ordet logos, mening. Det centrala syftet med logoterapi är att göra människor medvetna om meningen och syftet i deras liv.

Varje människoliv har mening och syfte under alla omständigheter, ända till livets slut. Allt hen behöver göra är att finna det unika syftet med hens livssituation.

Föreningen fungerar på finska, men välkomnar hjärtligt medlemmar med alla modersmål. Mera information om föreningen fås av ordförande Arja Vainio: arja.vainio(at)redcross.fi 0400-791 400