Suomen logoterapiayhdistys

Vuosikokous käsitteli toimintasuunnitelman ja valitsi uusia jäseniä hallitukseen

Suomen logoterapiayhdistys/tiedote
21.3.2022

Suomen logoterapiayhdistyksen vuosikokouksessa 16.3. käsiteltiin vuoden toimintasuunnitelmaa ja valittiin yhdistyksen hallitukseen uusia jäseniä

Suomen logoterapiayhdistys kokoontui vuosikokoukseensa 16.3.2022. Kokouksessa käsiteltiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021 sekä vuoden 2022 toimintasuunnitelma. Vuosikokouksessa valittiin myös Suomen logoterapiayhdistyksen hallitukseen uusia jäseniä.

Vuonna 2022 Suomen logoterapiayhdistyksen tärkeimpänä tavoitteena on yhdistyksen jäsenien palvelu ja uusien jäsenten hankinta. Jäsenhankintaa tehdään aktiivisesti paitsi viestintää tehostamalla, myös koulutusten, seminaarin ja logokahvilan yhteydessä.

Jäsenlehti Fikkari täyttää 20 vuotta. Lehti ilmestyy vuoden aikana neljä kertaa. Lehteä kehitetään edelleen osittain hallituksen ulkopuolisen neuvottelukunnan avulla. Tavoitteena on, että yhdistys lanseeraa vuoden 2022 marraskuussa aikakauskirjan. Tavoitteena on tarjota lukijoille tieteellinen julkaisu, joka sisältää sekä kotimaisia että kansainvälisiä artikkeleita.

Yhdistys alkaa järjestää webinaareja. Luennot on tarkoitettu yhdistyksen jäsenille ja myös muille kiinnostuneille tai logoterapiaa opiskelleille. Kevään aikana selvitellään mahdollisuuksia osallistua Elopäivän toteuttamiseen yhteistyössä Suomen Logoterapiainstituutin kanssa.

Erinomaisesti käynnistynyttä yhteistoimintaa muiden logoterapian kentässä toimivien kanssa syvennetään edelleen. Yhdistys voi vielä nykyistäkin enemmän toimia sääntöjensä mukaisesti sillanrakentajana ja puolueettomana kumppanina.

Yhdistyksen vuosittaisena päätapahtumana ollut syysseminaari pyritään järjestämään aikaisemmalla paikallaan marraskuussa. Helsingin Logokahvila kokoontuu kevätkaudella kerran ja syyskaudella kolme kertaa. Tavoitteena on levittää toimintamallia myös muille paikkakunnille.

Hallitus tukee mahdollisuuksien mukaan niitä keskusteluryhmiä ja opintopiirejä, jotka haluavat toimia yhdistyksen alaisuudessa.

Henkilöjäsenen jäsenmaksu on 25 € ja yhteisöjäsenten 50 €.

Yhdistyksen säännöt on päivitetty ja uudistetut säännöt otetaan käyttöön välittömästi sen jälkeen, kun Patentti- ja rekisterihallitus on ne rekisteröinyt. Uudistetuissa säännöissä yhdistyksen tarkoitusta ja toimintamuotoja kuvaavat pykälät haluttiin jättää sisällöltään lähes ennalleen. Suurimmat muutokset koskivat hallintoa ja toiminnan organisointia. Mikäli Patentti- ja rekisterihallitus ehtii hyväksyä yhdistyksen uudet säännöt kesään mennessä, vuonna 2022 siirrytään kahden vuosikokouksen käytäntöön, ja kokous pidetään myös syksyllä 2022.

Suomen logoterapiayhdistyksen vuosikokouksessa hyväksyttiin edellisen kauden toimintakertomus ja tilinpäätös.

Suomen logoterapiayhdistyksen hallitus

Suomen logoterapiayhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Arja Vainio. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Iina Åman. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Margarita Virsu, Outi Kylliäinen ja Tuula Peltoniemi. Varsinaisena jäsenenä jatkaa Eila Vähäkuopus.


Erovuoroisista hallituksen jäsenistä Ari Salminen ja Taina Gestrin olivat ilmoittaneet jättäytyvänsä hallitustehtävästä.

Yhdistyksen tavoitteena on nykyisten sääntöjen mukaan mm. edistää logoterapeuttista tutkimus-, opetus- ja koulutustoimintaa sekä tehdä tunnetuksi logoterapian teoreettisia muotoja ja käytännön terapiatoimintaa. Yhdistyksen tarkoituksena on myös toimia logoterapiaa käyttävien ja siitä kiinnostuneiden yhdysjärjestönä sekä edistää ja tukea logoterapian harrastusta myönteisenä elämänkatsomuksena. Yhdistys toteuttaa säännöissä määriteltyä tarkoitustaan vapaaehtoisvoimin.

Lisätiedot:
Suomen logoterapiayhdistyksen puheenjohtaja Arja Vainio, puh. 0400 791 400