Suomen logoterapiayhdistys

Oleminen ja tarkoitus

30.0035.00

Itävaltalainen neurologi, psykiatri Viktor E. Frankl (1905–1997) oli elämän tarkoitukseen suuntautuvan logoterapian perustaja. Logoterapia, jota on kutsuttu kolmanneksi wieniläiseksi psykoterapian koulukunnaksi, korostaa elämän tarkoituksen merkitystä mielenterveydelle. Tällä ei tarkoiteta elämän tarkoitusta yleisesti, vaan jokaisen henkilökohtaista ja tilannesidonnaista, ainutkertaista tarkoitusta.

Oleminen ja tarkoitus (saks. Ärztliche Seelsorge) ilmestyi ensi kerran vuonna 1946. Frankl oli kirjoittanut sen alkuversion jo ennen joutumistaan vuonna 1942 keskitysleirille, josta hän vapautui toisen maailmansodan päättyessä keväällä 1945. Keskitysleirikokemukset antoivat Franklille tärkeää lisämateriaalia. Hän onkin todennut, että hänen teoriansa testattiin keskitysleirissä. Frankl omisti kirjan keskitysleirissä kuolleelle ensimmäiselle vaimolleen Tillylle.

Frankl muokkasi ja täydensi kirjaansa vuoteen 1982 asti, jolloin ilmestyi sen 10. painos.

Ärztliche Seelsorge ilmestyi suomennettuna ensimmäisen kerran vuonna 1983 nimellä Olemisen tarkoitus. Tämä Oleminen ja tarkoitus -kirja on kokonaan uusi, tarkennettu käännös alkukielestä.

Lisätietoja

Oleminen ja tarkoitus 

Saksan kielestä suomentanut Risto Nurmela

Viktor E. Frankl

ISBN 978-952-94-7443-1

  1. uudistettu painos

© Suomen logoterapiayhdistys ry

229 sivua

Kannen kuva © Harald Mori, Wien

Painosalama, Turku 2023

Saksankielisen alkuteoksen nimi: Ärztliche Seelsorge. Grundlagen der Logotherapie und Existenzanalyse / Viktor E. Frankl

© Deuticke im Paul Zsolnay Verlag Wien 1982 und 2005