Logoterapia

Logoterapia on itävaltalaisen psykiatrin, neurologin  ja filosofin Viktor E. Franklin (1905-1997) kehittämää teoriaa ja filosofiaa, jota hyödynnetään laajasti henkilökohtaisissa elämäntaidollisissa kysymyksissä tai muiden ihmisten auttamistyössä. Logoterapia voi täydentää ammatillista osaamista eri aloilla. 

Logoterapia kuvataan kokonaisvaltaiseksi ajatteluksi ihmisenä olemisesta ja kasvamisesta ja kehittymisestä ihmisenä. Sitä voidaan kutsua elämänmyönteiseksi filosofiaksi, jonka erityisyys löytyy elämän tarkoituksellisuuden kysymyksistä, kokonaisvaltaisesta ihmiskäsityksestä ja Franklin tavasta kuvata ihmisen henkistä ulottuvuutta sellaisina kykyinä ja voimavaroina, joista on hyötyä jokapäiväisessä elämässä esimerkiksi elämäntaitona ja työyhteisötaitona sekä ihmisen kasvun tukena.

Lähteet:

Möller P (toim.), Åman I (toim.) 2012. Logoterapia, peruskäsitteitä, filosofiaa, käytäntöjä

Purjo T. 2012. Viktor Franklin logoteoria – tie arvopitoiseen ja tarkoituksentäyteiseen elämään

 

Comments are closed.