Logoterapia-aiheista kirjallisuutta

 • • Elämällä on tarkoitus –logoterapeuttinen ajattelu itseavun välineenä. 2010. Suomen Logoterapiainstituutti Oy.
 • • Elämäntaidon eväsreppu. 2007. S Suomen Logoterapiainstituutti Oy.
 • • Erämaja, Tapani ym. 2005: Tie toivoon ja tarkoitukseen. Kirjapaja, Helsinki.
 • • Frankl, Viktor E. 1978: Ihmisyyden rajalla. Otava, Helsinki.
 • • Frankl, Viktor E. 1980: Elämän tarkoitusta etsimässä. Otava, Helsinki.
 • • Frankl, Viktor E. 1983: Olemisen tarkoitus. Otava, Helsinki.
 • • Frankl, Viktor E. 1984: Itsensä löytäminen. Kirjayhtymä, Helsinki.
 • • Frankl, Viktor E. 1986: Ehjä ihmiskuva. Kirjayhtymä, Helsinki.
 • • Frankl, Viktor E. 1986: Tarkoituksellinen elämä. Otava, Helsinki.
 • • Frankl, Viktor E. ym. 1986: Tahdonvoimalla terveeksi. Viktor E. Franklin logoterapia. Kirjayhtymä, Helsinki.
 • • Frankl, Viktor E. 1987: Tiedostamaton Jumala. Kirjayhtymä, Helsinki.
 • • Frankl, Viktor E. 2005: Logoterapia – avain mielekkääseen elämään. Lyhytterapiainstituutti, Helsinki.
 • • Funke, Günter 1984: Logoterapian merkitys ajallemme. Vapaa evankeliumisäätiö, Helsinki.
 • • Graber, Ann V. 2004: Viktor Franklin logoterapia: löydä tarkoitus elämääsi. RKS Tietopalvelu Oy, Espoo.
 • • Laine,Minna & Heimonen Sirkkaliisa 2010: Mahdollisuuksien matka. Logoterapeuttinen ajattelu muistisairaan ihmisen hoidossa. Oriveden hoivapalvekuyhdistys ry. Jyväskylän yliopistopaino.
 • • Logoterapeuttisia menetelmiä ja kertomuksia. 2006. Logoterapian työkalupakki. Suomen Logoterapiainstituutti Oy.
 • • Lukas, Elisabeth 1984: Sinunkin elämälläsi on tarkoitus. Kirjayhtymä, Helsinki.
 • • Lukas, Elisabeth 1985: Elämän voimat. WSOY, Helsinki.
 • • Lukas, Elisabeth 1991: Hengen uhmavoima. Moniste. Muurlan Evankelinen Opisto, Muurla.
 • • Pykäläinen, Lauri 2004: Ihmiskäsitys, arvot ja kasvatus Franklin ja Böschemeyerin logoterapioissa. Akateeminen väitöskirja. Omakustanne, Oulu.
 • • Purjo, Timo. 2010:Väkivaltaisesta nuoruudesta vastuulliseen ihmisyyteen. Eksistentiaalis-fenomenologinen ihmiskäsitys elämäntaidollis-eettisen nuorisokasvatuksen perustana. Akateeminen väitöskirja. Tampere University Press.
 • • Purjo, Timo ym. 2011: Arvojen ja tarkoitusten pedagogiikka. Non Fighting Generation ry, Helsinki.

 

 

Comments are closed.